قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

دروس فلسفه

وزيري، گالينگور، 365 صفحه، چاپ اول سال 1363، چاپ دوم سال 1375.

اين كتاب تا كنون دو بار تجديد چاپ شده و چاپ دوم آن در سال 1375 با شمارگان 3300 نسخه، به كوشش پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى صورت گرفته است.

محتواى اين كتاب با توجه به كمبودها و نارسايى هاى موجود در تدريس فلسفه و پژوهش هاى فلسفى و به منظور چاره انديشى براى رفع آنها ترتيب يافته است. مهم ترين اين نارسايى ها، چنان كه استاد در مقدمه چاپ اول آورده اند، از اين قرار بوده است: كمبود كتاب هاى درسى كه به منظور تدريس و با رعايت اصول تعليم و تربيت نگارش يافته باشد، پيچيدگى و اغلاق بيش از اندازه كتاب هاى فلسفى، طرح پاره اى از مسائل كه چندان كاربردى در زمينه تحقيق در مسائل عقيدتى ندارند، فقدان كيفيت مطلوب در طرح مسائل ضرورى به گونه اى كه دانشجو هدف از طرح آنها را درك كرده، روش بهره گيرى از آنها را در موارد حاجت بياموزد، و بالاخره ركود و توقف حركت تكاملى فلسفه.

براى رفع كمبودها و نارسايى هاى مزبور، استاد مصباح مجموعه اى از مسائل مهم فلسفى را كه نقش اساسى ترى در تبيين مبانى عقيدتى دارند، برگزيده و با رعايت ترتيب منطقى، براى جمعى از طلاب حوزه علميه قم به سبك نوينى تدريس كرده اند. اين شيوه عرصه را براى انتقادات و تصحيحات صاحب نظران مى گشايد و اين ايستايىِ عارضى را برطرف مى سازد، و پويايى و بالندگى را به فلسفه اسلامى بازمى گرداند، و نيز قدمى است در راه تسهيل آموزش فلسفه و توسعه فرهنگ اسلام و انقلاب. اين درس ها به همت برخى از شركت كنندگان نگارش يافته و بعد از بازنگرى استاد، در قالب اين كتاب به طبع رسيده است.

اين كتاب يك دوره مختصر، ولى كامل از مسائل بنيادين فلسفى است كه شالوده برهان هاى عقلى براى اثبات مسائل عقيدتى را تشكيل مى دهند. در اين اثر پس از تعريف فلسفه، ابتدا بحث شناخت و معرفت شناسى، و بعد مباحث وجودشناسى (هستى شناسى) مطرح مى شود و اين روند تا پايان بحث حركت جوهرى ادامه مى يابد.

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org