پرسش‌ها و پاسخ‌ها جلد اول

 

پرسش‌ها و پاسخ‌ها

(جلد 5-1)

 

 

آيت‌الله محمدتقى مصباح يزدى

 

 

 

مصباح يزدي، محمدتقي، 1313 -

    پرسش‌ها و پاسخ‌ها ج (5-1) / محمدتقي مصباح يزدي؛

قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره) ، 1391.

    336 ص. (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره) ، 375؛ کلام و عقايد؛ 52) /// مجموعه آثار؛ 3/6؛ علوم انساني؛ 1).

1. اسلام ـ پرسش‌ها و پاسخ‌ها. 2. اسلام ـ عقايد. 3. اسلام ـ بررسي و شناخت. الف. مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره) . ب.عنوان. ج.فروست.

4 پ 6 م / 12 BP

 

 

 

 

پرسش‌ها و پاسخ‌ها (5-1)

مؤلف: آيت‌الله محمدتقى مصباح يزدى

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره)

نوبت و تاريخ چاپ: هشتم، پاييز 1391

چاپ: نگارش

شمارگان : 1000‌‌‌                           قيمت: 10500 تومان

 

مركز پخش : قم، خيابان شهدا، کوي ممتاز، پلاک 38.

تلفن و نمابر: 7742326-0251

5-334-411-964-978 :شابک

كليه حقوق براى ناشر محفوظ است