سجاده‌هاي سلوک جلد اول

سجاده‌هاي سلوک جلد اول

وزيري، شوميز، 592 صفحه، چاپ اول 1390، چاپ دوم 1391.

اين کتاب حاصل سلسله گفتارها و درس‌هاي اخلاق حضرت استاد درباره مناجات خمس عشره حضرت امام سجاد عليه‌السلام است که به صورت جداگانه به شرح و بررسي هريک از مناجات‌ها مي‌پردازد. اين نوشتار که در دو مجلد و 63 گفتار سامان يافته توسط حجت‌الاسلام والمسلمين کريم سبحاني تدوين و نگارش و به همت انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) منتشر شده است.
جلد نخست اين کتاب در 36 گفتار به تشريح و بررسي مناجات اول تا هشتم از مناجات خمس عشره مي‌پردازد. 2 گفتار نخستين اين كتاب توضيح معناشناختي مناجات و جايگاه آن در آموزه‌هاي ديني، مفهوم مناجات و پاره‌اي از مصاديق آن در قرآن و مناجات خداوند با بندگان خويش است.
سپس، شرح مناجات تائبين به عنوان اولين مناجات از مناجات خمس عشره در 6 گفتار بيان شده است. چرايي اعتراف معصومين عليهم‌السلام به قصور و کوتاهي، مفهوم، مراحل و موانع توبه، آثار زيان‌بار گناه، نقش خوف و رجا در جلب رحمت الاهي و زبان و مراحل استرحام از سرفصل‌هايي است که در شرح اين مناجات آمده است.
بازشناسي نفس اماره و ويژگي‌هاي آن در کلام امام سجاد عليه‌السلام، بازکاوي ماهيت شيطان و ابليس، گونه‌هاي تصرفات شيطان در انسان، حکمت آفرينش شيطان و ويژگي‌هاي قلب بيمار از ديدگاه حضرت، مباحثي است که در ذيل شرح مناجات الشاکين مطرح شده است.
شرح مناجات خائفين بخش ديگري از اين کتاب است که دربردارنده مباحثي چون: خاستگاه الاهي ترس و اميد، متعلق و ماهيت ترس و نقش سازنده و تربيتي آن براي آدمي، اهيمت ترس از خداوند و عذاب‌هاي اخروي، حقيقت خشيت از پروردگار و نگراني اولياي خدا از فرجام و عاقبت خويش است.
سرفصل‌هايي چون: گستره، مفهوم رجا و ضرورت تعادل خوف و رجا، سنت استدراج، بازشناسي آرزوهاي مطلوب و نکوهيده، مراحل حيات انسان، مفهوم قرب به خدا و وجه‌الله، شفاعت از منظر اسلام و مفهوم عرفي آن، قبض و بسط دل و تقدم رحمت الاهي بر غضب الاهي، در ذيل شرح و برسي مناجات‌هاي الراجين و الراغبين توضيح داده شده است.
شرح مناجات الشاکرين در 4 گفتار به تبيين ضرورت و لزوم شکرگزاري و خاستگاه ارزشي آن، رابطه تکويني عمل با جزا، تفاوت مراتب شکرگزاري بندگان از خداوند، راه‌کار پيدايش انگيزه شکرگزاري در انسان و موانع شکرگزاري از نعمت‌ها در کلام امام سجاد عليه‌السلام مي‌پردازد.
شرح مناجات‌هاي المطيعين و المريدين با اشاره به مباحثي چون: آفت انحراف از حق و فرجام انحطاط، مفهوم غايت بودن خدا براي سير اختياري و تکاملي انسان، اسباب و عوامل توجه به خداوند، راه‌کار پيدايش حالت خشيت در برابر خداوند، مراتب تقرب به خداوند، گستره محبت و مراتب آن در آموزه‌هاي ديني، آثار و نشانه‌هاي دوستي خدا و راه‌کار افزايش محبت به خداوند، پايان‌بخش جلد نخست اين کتاب است.

 

پیوندهای مرتبط >>> صوت: راز و نياز (شرح مناجات خمس عشرة)