قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

 

بهترين‌ها و بدترين‌ها

از ديدگاه نهج‌البلاغه

 

 

آيت‌الله محمدتقي مصباح يزدي

 

تدوين و نگارش:

کريم سبحاني

 

 مصباح يزدي، محمدتقي، 1313 -

    بهترين‌ها و بدترين‌ها از ديدگاه نهج‌البلاغه/ محمدتقي مصباح يزدي؛ تدوين و نگارش: کريم سبحاني . - قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1392.

    304 ص. (انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)؛ 537؛ اخلاق؛ 79.)

  فهرست‌نويسي براساس اطلاعات پيش از انتشار.

 کتاب‌نامه: [303-304]؛ هم‌چنين به صورت زيرنويس.

    1. علي‌بن‌ابي‌طالب(ع)، امام اول، 23قبل از هجرت - 40ق. - نهج‌البلاغه - نقد و تفسير. 2. علي‌بن‌ابي‌طالب(ع)، امام اول، 23قبل از هجرت - 40ق. - کلمات قصار. 3. علي‌بن‌ابي‌طالب(ع)، امام اول، 23قبل از هجرت - 40ق. - خطبه‌ها.  الف. سبحاني، کريم، گردآورنده. ب.عنوان.

9ب6م/042/38 BP

 

بهترين‌ها و بدترين‌ها از ديدگاه نهج‌البلاغه

مؤلف: آيت‌الله محمدتقي مصباح يزدي

تدوين و نگارش: کريم سبحاني

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

چاپ: نگارش

نوبت و تاريخ چاپ: پنجم، زمستان 1392

شمارگان: 1000                                قيمت: 10000 تومان

 

مرکز پخش: قم، خيابان شهداء، کوي ممتاز، پلاک 38

تلفن و نمابر: 37742326 - 025

9-365-411-964-978:شابک

عنوانتاریختوضیحصوتیتصویری
مقدمة معاونت پژوهش
گفتار اول:دوستان برگزيد خدا در پيکار با نفس
گفتار دوم:اندوه و ترس، لباسي بر قامت دوستان خدا (1)
گفتار سوم:اندوه و ترس، لباسي بر قامت دوستان خدا (2)
گفتار چهارم:جلوه حيات انساني در دوستان خدا
گفتار پنجم:دلدادگان خدا و رهيدگان از دام شهوات
گفتار ششم:دوستي با هدايت يافتگان و پرهيز از هوس‌آلودگان
گفتار هفتم:آستانه بندگي دوستان خدا و گام‌ برداشتن در مسير حق
گفتار هشتم:جلوه اخلاص و عدالت‌ورزي در دوستان خدا
گفتار نهم:عالم‌نمايان خودپرست در كلام امير مؤمنان(عليه السلام)
گفتار دهم: ويژگي‌هاي بدترين‌ها در نگاه امير مؤمنان(عليه السلام)(1)
گفتار يازدهم:ويژگي‌هاي بدترين‌ها در نگاه اميرمؤمنان(عليه السلام) (2)
گفتار دوازدهم:جلوه‌هايي از انحراف و سوء استفاده از قرآن از ديدگاه امير مؤمنان(عليه السلام)
گفتار سيزدهم:دوستان و سرسپردگان شيطان در کلام امير مؤمنان(عليه السلام)
گفتار چهاردهم:انگيزه‌ها و خاستگاه‌هاي پذيرش آراي متضاد در حوزه دين
گفتار پانزدهم:بازتاب انحرافات و روي‌برتافتن از حق در کلام امير مؤمنان(عليه السلام)
گفتار شانزدهم: بدعت‌گروي؛ برجسته‌ترين ويژگي دشمنان حق
گفتار هفدهم:ماهيت بدعت‌ها و آثار زيان‌بارآن (1)
گفتار هجدهم: ماهيت بدعت و آثار زيان‌بار آن(2)
گفتار نوزدهم: بازشناسي برخي جلوه‌هاي رفتاري ايمان و کفر
گفتار بيستم:تفاوت بدعت با نوآوري و سنت‌گذاري
گفتار بيست و يکم:تفاوت بدعت با احکام ثانويه و احکام حکومتي

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org